Niniejszy zbiór ćwiczeń to część praktyczna podręcznika Infinity. Oddech permanentny, w którym została przedstawiona technika przeprowadzania cyrkulacji powietrza podczas gry na flecie.

Szczegółowy opis ćwiczeń, etiud i utworów znajduje się w rozdziale 7 podręcznika Infinity. Oddech permanentny.